اخبار > آئين نامه پذيرش رشته تخصصي حدیث سطح 2-3 

کد خبر:٣٧٥٤٩٦بازدید:8035تاریخ درج:يکشنبه ٢٢ فروردين ١٣٩٥

 آئين نامه پذيرش رشته تخصصي حدیث سطح 2-3

 


آئين نامه پذيرش رشته هاي تخصصي سطح 2-3

مقدمه:

با توجه به اهتمام شورای محترم عالی مرکز و مدیریت حوزه های علمیه بر ضرورت نظام مند سازی و اتحاد رویه و نظارت علمی بر پذیرش واحدهای آموزشی تخصصی، آیین نامه  ضوابط و دستورالعمل اجرایی پذیرش رشته های تخصصی توسط مدیریت امور واحدهای تخصصی معاونت آموزش به شرح ذیل تدوین گردید:

 

تعاریف و اصطلاحات:

الف(مؤسسه آموزش عالي: واحد آموزشي است كه دو يا چند رشته تخصصي مورد نياز را با گرايش هاي مربوطه، اجرا مي كند.

ب) مركز تخصصي: واحد آموزشي است كه يكي از رشته هاي تخصصي مورد نياز را با گرايش های،  مربوطه ارائه مي كند.

ج) رشته: يكي از شعب علوم و معارف اسلامي و يا دانشهاي مورد نياز حوزه است كه در موضوعي متمايز از ديگر موضوعات علمی بوده  و به يك كارآيي مشخص مي انجامد.

د) گرایش: جهت گيري تخصصي در يك رشته تحصيلي است.

هـ) فارغ التحصيل سطح 1: طلبه اي كه امتحانات (كتبي و شفاهي) پايه اول تا ششم را با موفقيت به پايان رسانده باشد.

و) فارغ التحصيل سطح 2 : طلبه اي كه امتحانات (كتبي و شفاهي) پايه اول تا نهم را با موفقيت به پايان رسانده باشد.

 

پذیرش و آزمون:

ماده 1: تنها واحدهای آموزشی مجاز به پذیرش در رشته های مصوب هستند که مجوز لازم را از مرکز مدیریت حوزه های علمیه و شورای گسترش دریافت کرده باشند.

ماده 2: ظرفیت پذیرش سالانه هر واحد آموزشی تخصصی در هر رشته با پیشنهاد واحد آموزشی( با لحاظ ماده 24) و بر اساس ارزیابی مدیریت های استانی و معاونت آموزش مشخص خواهد شد.

ماده 3: آزمون پذیرش رشته های تخصصی سطح 2 و 3 در هر سال تحصیلی یک مرتبه برگزار خواهد شد .

تبصره: در صورتی که ظرفیت پذیرش یک واحد آموزشی در رشته ای به حد نصاب نرسیده باشد و یا مجوز اجرای رشته مرکزی پس از آزمون مرحله اول صادر شده باشد، می تواند در آزمون متمرکز تکمیل ظرفیت قبل از نیم سال دوم تحصیلی اقدام به پذیرش نماید.

ماده 4: آزمون پذیرش در مراکز استان های دارای مجوز پذیرش رشته های تخصصی به صورت متمرکز و هم زمان و توسط معاونت آموزش و امور حوزه های علمیه و با همکاری مدیریت های استانی برگزار می گردد.

 

شرایط پذیرش:

ماده 5: افرادی می توانند در پذیرش رشته های تخصصی شرکت نمایند که از شرایط ذیل برخوردار باشند:

      دارا بودن اتمام سطح یک برای شرکت در آزمون مقطع سطح دو و دارا بودن اتمام سطح دو برای شرکت در آزمون مقطع سطح سه.

تبصره 1: آن دسته از طلاب متقاضی تحصیل در رشته های تخصصی که مشغول به تحصیل در پایه 6 یا 9 هستند مشروط به ارائه گواهی مبنی بر اتمام سطح یک یا دو حداکثر تا آغاز نیم سال دوم تحصیلی مجاز به شرکت در آزمون رشته تخصصی سطح بالاتر و تحصیل در آن هستند.

تبصره 2: رعایت شرایط خاص واحدهای آموزشی یا رشته های خاص با مجوز مرکز مدیریت حوزه های علمیه برای داوطلبان الزامی است.

      عدم منع قانونی از ادامه تحصیل

      حداکثر سن برای سطح دو 30 سال و برای سطح سه 34 سال می باشد.(سنوات پایه های بالاتر از سطح 1 و 2 به حداکثر سن افزوده میشود ولی حداکثر سن در سطح2 از 34 سال و در سطح سه از 38 سال بیش تر نباشد.)

      کسب امتیاز لازم در آزمون ورودی و مصاحبه علمی

تبصره1: واحدهای آموزشی می توانند در هر رشته علاوه بر ظرفیت تصویب شده حداکثر به اندازه ده درصد از ظرفیت پذیرش را به شرط احراز سایر شرایط ، اقدام به پذیرش بدون آزمون کتبی از میان افراد ذیل نمایند:

      طلاب ممتاز سطح قبل آموزشی در همان واحد آموزشی و رشته تخصصی(کسب حداقل معدل 18 از دروس تخصصی)

      طلاب ممتاز حوزه و یا سایر رشته های تخصصی(کسب حداقل معدل 18 از تمام دروس)

      طلاب مناطق محروم که نیاز منطقه او به دانش آموخته رشته جاری در واحد آموزشی احراز گردد.

تبصره2: بررسی صلاحیت این دسته از پذیرش شدگان منوط به مصاحبه علمی و احراز شرایط و ارائه مدارک مورد نیاز می باشد.

تبصره3: واحد تخصصی، مدارک مورد نیاز(شامل تقاضای طلبه ،گواهی های دال بر تبصره های 1و 2 از همین ماده و سایر شرایط) را به مدیریت استان جهت تایید نهایی و معاونت آموزش ستاد جهت اطلاع ارسال نمایند.

      اقدام به ثبت نام پس از پذیرفته شدن نهایی در واحدهای آموزشی تخصصی

 

تحصیل فارغ التحصیلان سفیران هدایت در رشته ها وگرایش های تخصصی:

ماده 6: فارغ التحصیلان سطح 2 سفیران هدایت، با داشتن شرایط مندرج در مصوبه شماره 905 شورای محترم عالی حوزه های علمیه به شرح ذیل میتوانند در پذیرش رشته های تخصصی شرکت نمایند:

      داشتن معدل کل 15 با بالا.

      داشتن شرایط برنامه مقصد.

      موافقت مرکز سفیران هدایت جهت ادامه تحصیل .

      قبولی در امتحان جامع شفاهی.( این امتحان توسط معاونت تبلیغ و آموزش های کاربردی و با نظارت معاونت آموزش و اعزام اساتید از سوی این معاونت، از دروس « ادبیات عرب» و «فقه» و «اصول» به صورت شفاهی برگزار می گردد.)

      قبولی در آزمون ورودی سطح دو گرایشی (برای متقاضیان ورود به دوره های گرایشی).

      گواهی گذراندن دوره تعهد تبلیغ.

تبصره1: فارغ التحصیلان دارای معدل کل 18 به بالا، می توانند مدت تعهد تبلیغ را پس از اتمام سطح دو گرایشی انجام دهند و کسانی که در سطح دو ، معدل 16 به بالا کسب کنند، می توانند دوره تعهد تبلیغ را حداکثر پس از اتمام سطح سه انجام دهند.

تبصره2:  فارغ التحصیلان سطح دو سفیران هدایت، به شرط داشتن شرایط مذکور در ماده 8 ، پس از گذراندن دروس پایه های 7 ،8 و9 می توانند در آزمون سطح 3 رشته های تخصصی شرکت نموده و ادامه تحصیل دهند.

 

انتخاب رشته:

ماده 7: هر داوطلب تنها مجاز به شرکت در یک سطح آموزشی (سطح 2 يا 3 ) می باشد.

ماده 8:  هر داوطلب حق انتخاب حداکثر 2 کد رشته با تعیین اولویت اول و دوم را خواهد داشت.

تبصره 1: با توجه به کدبندی رشته ها و واحد های آموزشی مجری، هر رشته و هر واحد آموزشی یک کد مستقل خواهد داشت. بنابر این حتی اگر داوطلب در یک رشته و گرایش اما در دو واحد آموزشی مختلف شرکت کند از حق 2 انتخاب خود استفاده کرده و مجاز به شرکت در رشته یا واحد آموزشی دیگر نخواهد بود.

تبصره 2: داوطلبانی که در دو کد رشته پذیرفته شده اند به هر دو کد رشته (با تعیین امتیاز و اولویت ها) معرفی می شوند. و در صورت کسب امتیاز در هر دو رشته دارای حق انتخاب در یک مدت زمانی محدود می باشد.

 

ثبت نام در آزمون:

ماده 9: برای نام نویسی در آزمون پذیرش، هر داوطلب ملزم به پرداخت هزینه ای است که در هر دوره پذیرش توسط معاونت آموزش و امور حوزه ها تعیین می گردد.

تبصره: مبلغ ثبت نام برای اصل نام نویسی بوده و بر اساس تعداد کد رشته انتخابی برای متقاضیان تغییر نمی کند.

ماده 10: ثبت نام داوطلبان توسط معاونت آموزش و امور حوزه ها و تنها از طریق سامانه معاونت انجام خواهد پذیرفت.

ماده 11: پذیرفته شدگان مشغول به تحصیل در یک استان در صورتی می توانند در واحد آموزشی تخصصی استان دیگر شرکت نموده و ادامه تحصیل دهند که قبل از نام نویسی در واحد آموزشی، نسبت به انتقال پرونده تحصیلی خود به استان مقصد و ارائه گواهی تایید انتقال به مرکز مدیریت استان مقصد اقدام نموده باشند.

تبصره:  فرآیند انتقال بر اساس آیین نامه آموزشی انجام می گیرد و قبولی در آزمون ورودی واحد آموزش یک استان تعهدی را برای انتقال ، متوجه واحد آموزشی و مدیریت استانی مبدا و مقصد نمی کند.

 

منابع و سوالات آزمون:

ماده 12: منابع عمومی آزمون ورودی در سطح 2 و3 مربوط به دروسی است که متقاضیان تمام رشته های یک سطح تحصیلی ملزم به پاسخ گویی آن خواهند بود.

تبصره 1: مواد دروس عمومی و منابع آن توسط معاونت آموزش حوزه مشخص می گردد.

تبصره 2: تعداد منابع عمومی در سطح 2، 4 منبع و در سطح 3، 2 منبع می باشد.

تبصره 3: ضریب سوال های دروس عمومی (یک) خواهد بود.

تبصره 4: سوال های منابع عمومی صرفا به صورت چهار گزینه ای خواهد بود.

تبصره 5: تعداد سوالات عمومی در سطح 2 ، 50 سوال و در سطح 3 ، 20 سوال می باشد.

ماده 13: منابع تخصصی آزمون ورودی در سطح 2و3 مربوط به دروسی است که در هر رشته و گرایش تخصصی برای داوطلبان آن به صورت خاص در نظر گرفته شده است.

ماده 14: تعیین منابع تخصصی و تعداد سوالات و ارزش ضریب هریک بر عهده کمیته ای است که با حضور افراد ذیل تشکیل می گردد:

      یک نفر نماینده از هر یک از واحدهای آموزشی مجری رشته در قم

      یک یا دو استاد کارشناس با تعیین و دعوت معاونت آموزش

      مدیر امور واحدهای تخصصی معاونت آموزش یا نماینده ایشان

تبصره 1: تعداد منابع اختصاصی در سطح 2 حداقل 2 و حداکثر 3 منبع و در سطح 3 حداقل 3 و حداکثر 6 منبع می باشد.

تبصره 2: در صورتی که یکی از منابع تخصصی آزمون رشته ای جزو منابع عمومی نیز باشد سوال های تخصصی آن جداگانه و با ضریب اختصاصی ارائه خواهد شد.

تبصره 3: در انتخاب منابع آزمون تخصصی هر سطح اولویت با منابعی است که در سطح قبلی آموزش جزو منابع درسی  بوده باشد. 

ماده 15: سوال های منابع تخصصی به صورت تستی خواهد بود.

تبصره 1: تعداد سوالات تستی هر عنوان از 10 سوال نباید کمتر باشد.

تبصره2: تعداد سوالات تستی تخصصی هررشته در سطح2 حداکثر40 و در سطح3 حداکثر 80 سوال میباشد.

تبصره 3: طرح سوال تشریحی از منابع اختصاصی رشته ها در سطح 3 با رعایت موارد ذیل بلا مانع می باشد:

      تقاضای یکی از واحدهای آموزشی مجری رشته که تنها واحد آموزشی مجری رشته نیز باشد.

      تقاضای یکی از واحدهای آموزشی مجری رشته و نظر موافق سایر واحدهای آموزشی مجری رشته.

تبصره 4: در صورت تقاضای یکی از واحدهای آموزشی مجری رشته و مخالفت سایر واحدهای آموزشی مجری رشته کمیته علمی آزمون آن رشته مرجع تصمیم گیری نهایی خواهد بود.

تبصره 5: تعداد سوالات تشریحی هر عنوان درسی حداکثر 4 سوال می باشد.

 ماده 16: طرح سوال های رشته های تخصصی در هر آزمون طی مراحل ذیل خواهد بود:

اول: دریافت حداقل دو برابر تعداد سوالات آزمون از هر یک از واحدهای آموزشی مجری رشته در قم

دوم: گزینش علمی- فنی و روان سازی سوالات در کمیته های علمی آزمون که با حضور افراد ذیل تشکیل می گردد:

      مدیر امور واحدهای تخصصی معاونت آموزش یا نماینده ایشان

      نماینده علمی هر یک از مراکز طراح سوال

      یک یا دو نفر کارشناس ناظر با تعیین و دعوت معاونت آموزش

تبصره : در صورتی که هیچ یک از واحدهای مجری رشته های تخصصی طی مدت اعلام شده سوال ها را ارائه نکنند کمیته طرح سوال، راساً اقدام به طرح سوال خواهد نمود.

ماده 17: به پاسخهاي غلط تستی نمره منفي تعلق خواهد گرفت و هر 3 پاسخ غلط يك امتیاز مثبت را خنثي خواهد نمود.

 

اعلان نتايج آزمون:

ماده 18: نتایج آزمون کتبی حداکثر 3 هفته پس از برگزاری آزمون توسط معاونت آموزش و امور حوزه ها به مدیریت های استانی و واحد های آموزشی تخصصی ابلاغ و پس از هماهنگی با واحدهای آموزشی به داوطلبان اعلام خواهد شد.

ماده 19: حداقل نمره قبولی در آزمون کتبی کسب 50 درصد از مجموع امتیاز می باشد.

تبصره 1: در صورتیکه تعداد قبول شدگان در رشته ای در یکی از واحدهای آموزشی موفق به کسب امتیاز فوق نشوند پس از تقاضای رسمی واحد آموزشی و موافقت مدیریت استان و معاونت آموزش ستاد لحاظ حداقل نمرات اکتسابی ذیل به عنوان نمره قبولی بلامانع می باشد.

در سطح 2 واحدهای آموزش تخصصی استان قم

کسب حداقل 40 درصد از مجموع نمرات

در سطح 2 واحدهای آموزش تخصصی سایر استانها

کسب حداقل 30 درصد از مجموع نمرات

در سطح 3 واحدهای آموزش تخصصی قم

کسب حداقل 30 درصد از مجموع نمرات

در سطح 3 واحدهای آموزش سایر استان ها

کسب حداقل 20 درصد از مجموع نمرات

 

تبصره2: واحدهای آموزش تخصصی با تایید و درخواست مدیر واحد تخصصی و اعلام رسمی آن به مدیریت های استانی و معاونت آموزش، مجاز به افزایش امتیازات حداقلی فوق جهت تعیین افراد قبولی در واحد متبوع خود می باشند.

 

 مصاحبه:

ماده 20: پس از اعلان نتایج آزمون ورودی به واحد های آموزشی تخصصی سطح کشور واحدها موظف به بر گزاری مصاحبه و اعلام زمان برگزاری آن به قبول شدگان می باشند.

ماده 21: تمام رشته ها محورهای مشترکی جهت آزمون مصاحبه بر اساس جدول ارسال از معاونت آموزش ستاد خواهند داشت.

تبصره 1: در سطح2 آزمون کتبی 60 درصد و مصاحبه 40در صد از نمره نهایی را به خود اختصاص می دهد.

تبصره2: برای سطح3 هر یک از آزمون کتبی و مصاحبه 50درصد از نمره نهایی را به خود اختصاص میدهند.

ماده 22: پس از برگزاری مصاحبه طی زمان مشخص شده، نتیجه نهایی ( نتیجه حاصل از جمع نمره آزمون کتبی و آزمون مصاحبه علمی ) از طريق واحد های آموزشی اعلام خواهد شد.

ماده23:  مدیر، شورای علمی و گروه مصاحبه گر در واحد آموزشی تخصصی در صورت احراز عدم صلاحیت یک متقاضی برای تحصیل در رشته یا واحد تخصصی علیرغم کسب امتیاز لازم ، می تواند پذیرش او را با استناد به محورهای غیر علمی ملغی نماید.

 

تشکیل دوره

ماده 24: واحدهای آموزشی در صورتی مجاز به برگزاری دوره ها پس از برگزاری آزمون هستند که افراد قبول شده در آن به شرح ذیل به حد نصاب رسیده باشند:

 

در سطح 2 دوره رشته تخصصی در واحدهای آموزشی قم

قبولی حداقل 15 نفر

در سطح 2 دوره رشته تخصصی در واحدهای آموزشی سایر استان ها

قبولی حداقل 10 نفر

در سطح 3 دوره رشته تخصصی در واحدهای آموزشی قم

قبولی حداقل 12 نفر

در سطح 3 دوره رشته تخصصی در واحدهای آموزشی سایر استان ها

قبولی حداقل 8 نفر

 

تبصره: در صورتی که در یکی از واحدهای آموزشی تعداد افراد قبول شده به حد نصاب مذکور نرسد با تقاضای واحد آموزشی و تایید مدیریت استان و معاونت آموزش ستاد کاستن نصاب حداقل تا بیست درصد بلا مانع می باشد.

معرفی به معاونت آمار و بررسی:

ماده 25: پذیرش قطعی دانش پژوه مشروط به تایید نهایی صلاحیت داوطلب توسط معاونت آمار و بررسی خواهد بود.

 

پایان :

 این آیین نامه با 25 ماده و 30  تبصره در تاریخ  25/12/1392به تایید معاون آموزش و امور حوزه های علمیه رسید و از این تاریخ مورد عمل و اجراء و جایگزین هرگونه دستورالعمل های سابق قرار می گیرد.

 

نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر:
 

خروج